Aanmelden Kampeerweekend

Ja, ik meld me ook aan voor het Kampeerweekend voor trans mannen en partners van vrijdagavond 1 t/m zondagmiddag 3 september!

 
1 Start 2 Complete
Vul hier de naam in hoe je tijdens het weekend aangesproken wilt worden. (Wat er in je paspoort staat, vinden we niet zo interessant.)
Hoe lang speelt het thema "transgender" al in je leven? In welke fase van een eventuele sociale transitie en/of medische behandeling bevind je je? Ben je partner van een trans man? Dan kun je dat hier (ook) aangeven.
In de week voor het kampeerweekend sturen we de laatste informatie en een deelnemerslijst. Op deze lijst vermelden we alleen naam, plaats, telefoon en e-mail van alle deelnemers en onszelf. Dan kunnen jullie elkaar bereiken, bijvoorbeeld als je samen zou willen reizen.

Contact in geval van nood

We gaan er natuurlijk niet vanuit, maar stel dat er tijdens het weekend iets met je gebeurt, wie zouden we dan op de hoogte moeten brengen?

Toegankelijkheid

We vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil, aan het kampeerweekend kan deelnemen. We doen ons best om te bieden wat je nodig hebt om deel te kunnen nemen, maar het kan zijn dat we niet aan alle verzoeken kunnen voldoen.

Als je wensen rondom toegankelijkheid hebt, dan kun je hier een toelichting geven op wat je nodig hebt.
De ingrediënten van het eten hangen af van de wensen van de deelnemers, maar we serveren in elk geval geen varkensvlees.
Als je wensen rondom voeding hebt, dan kun je hier een toelichting geven op wat je nodig hebt.
Bijvoorbeeld zware allergieën, extra rust of medicijnen die gekoeld bewaard moeten worden.
De deelnemersbijdrage is inclusief twee overnachtingen in grote tenten, zes maaltijden, drinken (behalve alcoholische dranken), snacks en het aangeboden programma.

Algemene Voorwaarden

Annulering

Bij overaanmelding wordt je aanmelding op een wachtlijst genoteerd, voor het geval iemand anders zich terugtrekt en krijg je je deelnemersbijdrage na afloop van het kampeerweekend teruggestort.

Als je je aanmelding onverhoopt wilt/moet annuleren, dan krijg je tot 8 weken voor aanvang van het kampeerweekend je deelnemersbijdrage 100% retour. Tot 4 weken voor aanvang van het kampeerweekend krijg je 50% retour en daarna ben je het volledige bedrag verschuldigd, tenzij iemand van de wachtlijst of een ander je plaats kan innemen. (Dit laatste uitsluitend in overleg met en na goedkeuring van het bestuur.)

In alle gevallen waarin deze informatie niet voorziet, beslist het bestuur.

Deelname

Het weekend is van vrijdagavond tot en met zondagmiddag. Mensen die na zaterdag 12.00 uur aankomen, kunnen helaas niet meer meedoen aan het weekend.

Sommige onderwerpen kunnen mogelijk een sterk emotionele impact hebben. Stichting Transman zet zich in om voor de groep een zo veilig mogelijke omgeving te creëren, maar neemt geen verantwoordelijkheid voor de psychische of lichamelijke gezondheid van individuele deelnemers. Elke deelnemer draagt de verantwoordelijkheid over het eigen welbevinden en kan op elk moment besluiten een sessie te verlaten.

Aansprakelijkheid

Deelname aan dit weekend en de tijdens dit weekend aangeboden activiteiten geschiedt op basis van vrijwilligheid en op eigen risico. Stichting Transman biedt dit weekend en de aangeboden activiteiten geheel vrijblijvend aan, en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of vermissingen, in welke vorm dan ook.