2 jun 2016

FREE PATHH bespreekt zorg voor en rechten van transgenders

door Transman.nl
FREE PATHH

Event is een reactie op hoge toegangsprijzen voor symposium over gezondheidszorg voor transgenders

Op zaterdag 18 juni organiseert een collectief transgenders in Amsterdam het gratis evenement FREE PATHH, over de gezondheidszorg voor en mensenrechten van transgenders. Dit gebeurt in de schaduw van een mondiaal symposium over dezelfde thematiek, elders in de stad. FREE PATHH is in tegenstelling tot dit symposium gratis toegankelijk. Transgenders, maar ook zorgverleners en mensenrechtenspecialisten, worden van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Op het programma van FREE PATHH staan lezingen, debatten en workshops. Betrokken deskundigen spreken uit professionele deskundigheid én eigen ervaring. Uitgangspunt van het evenement is het zelfbeschikkingsrecht van transgenders, iets wat in de zorg voor hen nog geen gewoonte is. Artsen en psychologen bepalen voor transgenders wanneer wat gebeurt en wie waar recht op heeft. Dit druist vaak in tegen de wensen van de personen om wie het gaat. Ook op beleidsniveau hebben transgenders nauwelijks inspraak.

FREE PATHH staat voor: Practicing Actual Transgender Healthcare and Human Rights. Het evenement is ontstaan doordat het in Amsterdam georganiseerde mondiale symposium van zorgverleners, de World Professional Association of Transgender Health, hoge inschrijfkosten kent van bijna 1.000 euro per persoon. Zowel het SCP als het CBS rapporteerden recent nog dat de financiële situatie van veel transgenders ronduit slecht is, wat er toe leidt dat veel transgenders zich niet kunnen veroorloven om deel te nemen aan het symposium. Daardoor gaat hun zichtbaarheid en stem verloren tijdens het symposium. "Gevolg is dat er op opnieuw óver de zorg en rechten van transgenders wordt gesproken, maar niet mét hen", zegt Jochem Verdonk, een van de organisatoren, "Het zijn weer artsen, chirurgen, psychologen, maatschappelijk werkers, logopedisten etc. die over ónze zorg en ónze rechten zullen beslissen."

FREE PATHH vindt plaats in conferentiecentrum IIRE, Lombokstraat 40 in Amsterdam, en begint om 10.30 uur. Plenaire sessies hebben titels als: "Je hebt recht op beter" (de gebroken beloftes over transgenderzorg door de Nederlandse overheid), "We staan niet alleen" (ervaringen in de zorg van mensen met een fysieke handicap) en "Informed Consent" (een Amerikaanse aanpak waarbij transgenders meer regie hebben over hun eigen behandeling). Eén van de workshops draagt de naam “Wachtlijst Blues", over hoe het voelt om te moeten wachten op toestemming voor bijvoorbeeld hormoon-therapie. Aan het eind van de dag worden WPATH en FREE PATHH vergeleken door de bezoekers van beide symposia. Voertalen tijdens de FREE PATHH zijn Nederlands en Engels.

Bezoek voor meer informatie en het programma de website: www.freepathh.nl.

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.