ANBI-gegevens

Hieronder vind je de gegevens die wij als ANBI verplicht zijn te publiceren.

Naam van de instelling

Stichting Transman

Fiscaal nummer/RSIN

822 288 448

Contactgegevens van de instelling

Stichting Transman
Postadres: Dommel 63, 3961 HS Wijk bij Duurstede
E-mail: bureau@transman.nl

Doelstelling van de ANBI

Stichting Transman wil op landelijk niveau bijdragen aan een gelijkwaardige deelname aan de maatschappij van trans mannen, hun partners en andere naasten. Enerzijds wil de stichting trans mannen, hun partners en andere naasten handreikingen bieden die hun emancipatie en empowerment vergroten, zodat ze beter voor hun eigen belangen kunnen opkomen. Anderzijds wil Stichting Transman de samenleving duidelijk maken dat trans mannen gewoon mannen zijn, zij het met een bijzondere achtergrond.

Dit wil de stichting bereiken door:

 • ontmoeting en activiteiten
 • voorlichting, training en informatie
 • belangenbehartiging en vergroting van zichtbaarheid

Hoofdlijnen van het beleidsplan

In 2021 zullen onze activiteiten weer in te delen zijn in de volgende categorieën:

 • Ontmoeting
 • Voorlichting
 • Belangenbehartiging
 • Uitbouw organisatie

Lees hier het Jaarplan Stichting Transman 2021 (pdf).

De functie en de namen van de bestuurders

 • Dev van Geest, algemeen bestuurslid
 • Rens Huffmeijer, algemeen bestuurslid
 • Thomas Sanders, algemeen bestuurslid
 • Daimon Sijm, algemeen bestuurslid
 • Jochem Verdonk, voorzitter

Beloningsbeleid

Bestuursleden, vrijwilligers en deelnemers aan de klankbordgroep ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij kunnen uitsluitend daadwerkelijk gemaakte reis- en andere onkosten declareren.

Stichting Transman heeft geen betaalde werknemers in dienst.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Lees hier het Jaarverslag en jaarrekening Stichting Transman 2020 (pdf).

Financiële verantwoording

Lees hier het Jaarverslag en jaarrekening Stichting Transman 2020 (pdf).