Doelstelling

Missie

Stichting Transman streeft naar een geëmancipeerde samenleving, waarin transmannen, hun partners en andere naasten volwaardig en vanzelfsprekend deelnemen op basis van gelijke rechten, gelijke plichten en gelijke kansen.

Visie

Stichting Transman wil op landelijk niveau bijdragen aan een gelijkwaardige deelname aan de maatschappij van transmannen, hun partners en andere naasten. Enerzijds wil de stichting transmannen, hun partners en andere naasten handreikingen bieden die hun emancipatie en empowerment vergroten, zodat ze beter voor hun eigen belangen kunnen opkomen. Anderzijds wil Stichting Transman de samenleving duidelijk maken dat transmannen gewoon mannen zijn, zij het met een bijzondere achtergrond.

Dit wil de stichting bereiken door:

 • ontmoeting en activiteiten
 • voorlichting, training en informatie
 • belangenbehartiging en vergroting van zichtbaarheid

Doelgroep

De doelgroep van Stichting Transman is:

 • Alle mensen geboren met een vrouwelijk lichaam, die zich daar niet helemaal of helemaal niet in thuis voelen:
  • van alle leeftijden
  • binair en non-binair
  • in alle stadia van een eventuele sociale transitie en medische behandeling
 • Hun partners