9 jul 2021

Stichting Transman stelt handboek goed bestuur vast

door Jochem
Stichting Transman

Per 1 juli 2021 is de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) ingegaan. Kort samengevat wil deze wet ervoor zorgen dat ieder bestuurslid zich realiseert dat het besturen van een stichting komt met verantwoordelijkheden. Om aan deze wet te voldoen heeft het bestuur het “Handboek WBTR” vastgesteld.

Waarom WBTR?

De afgelopen jaren zijn er meerdere excessen geweest bij stichtingen en verenigingen, zoals woningbouwverenigingen. Bestuurders hebben zich verrijkt ten koste van de organisatie, hebben hun invloed gebruikt om vrienden te helpen of hebben zich anderszins onbehoorlijk gedragen. Om dit soort wantoestanden tegen te gaan heeft de Nederlandse overheid een nieuwe wet aangenomen: de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR).

Wat regelt de WBTR?

In de WBTR staat beschreven dat alle stichtingen en vereniging afspraken moeten maken over een aantal fundamentele zaken. Dit zijn:

  1. Goed bestuur: hoe zorgen we voor goed bestuur?
  2. Aansprakelijkheid: hoe is de aansprakelijkheid geregeld?
  3. Tegenstrijdig belang: hoe verzekeren we dat het belang van de stichting altijd zwaarder weegt dan persoonlijke belangen?
  4. Afwezigheid bestuursleden: wat is er geregeld bij afwezigheid van bestuursleden?
  5. Meervoudig stemrecht: hoe regelen we dat stemmingen eerlijk blijven als sommige bestuursleden een extra stem hebben?
  6. Toezicht: hoe is het toezicht op het bestuur geregeld?
  7. Ontslag bestuursleden: welke afspraken zijn er bij vertrek van bestuursleden?

Kleinere stichtingen

De WBTR is vooral gericht op grotere organisaties. Dus voor kleinere organisaties, zoals Stichting Transman, leverde dit extra uitzoekwerk op, want niet alles in de WBTR is voor ons van toepassing. Zo hebben wij geen Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht. Ook doen wij geen grote aankopen en we doen al helemaal geen investeringen.

Handboek WBTR

Maar de WBTR blijft ook voor Stichting Transman relevant. Want ook ons bestuur moet handelen in het belang van de stichting, en dus het belang van de stichting voorop stellen bij besluiten. Alle afspraken hebben we vastgelegd in het Handboek WBTR. We zullen de afspraken in dit handboek regelmatig evalueren.

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.