19 jun 2018

Transgenders niet langer "psychisch ziek", volgens WHO

door Transman.nl
Wereldgezondheidsorganisatie

Op 18 juni heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de nieuwe versie van de International Classification of Diseases (Internationale Classificatie van Ziekten), de ICD-11, uitgebracht. Deze ICD-11 kent niet langer de diagnose “genderdysforie” in het hoofdstuk over psychische stoornissen. Dit is een historische gebeurtenis!

De WHO heeft alle transgerelateerde diagnoses, zoals “Genderdysforie” verwijderd uit het hoofdstuk “Geestelijke gezondheidsstoornissen”. Daar is een nieuw hoofdstuk “Aandoeningen met betrekking tot seksuele gezondheid” voor in de plaats gekomen, met onder andere de nieuwe diagnose “Genderincongruentie”.

De WHO hoopt dat deze wijziging transgenders toegang zal blijven geven tot genderbevestigende zorg, en dat het tegelijkertijd een einde zal maken aan een lange geschiedenis van onjuist en/of gedwongen behandelingen, zoals conversietherapieën, ziekenhuisopnamen, sterilisaties en medicalisering van genderdiversiteit in het algemeen.

Met de nieuwe diagnose en de nieuwe indeling geeft de WHO een heel duidelijk signaal af: transgenders kunnen niet langer als psychiatrisch patiënt worden beschouwd. Dit markeert het begin van een nieuw tijdperk!

De internationale gemeenschap van transgenders zet zich al jaren hiervoor in, en is dan ook zeer verheugd met deze nieuwe ICD-11. Julia Ehrt, uitvoerend directeur van Transgender Europe (TGEU), zegt: "Dit is het resultaat van enorme inspanningen van trans en genderdiverse activisten uit de hele wereld, die hebben vastgehouden aan onze menselijkheid. Ik ben opgetogen dat de WHO het ermee eens is dat genderidentiteit geen geestesziekte is. We doen een beroep op beleidsmakers om het voorbeeld te volgen, en juridische gendererkenning en genderbevestigende gezondheidszorg volledig te baseren op de zelfbeschikking van de persoon."

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.